Ölen Kişinin Kimlik Kartı Nasıl İptal Olur?

Ölen Kişinin Kimlik Kartı Nasıl İptal Olur?

Ölümler, ölüm olayının meydana geldiği tarihten itibaren 10 gün içinde  sağlığı müdürlüğü tarafından elektronik ortamda nüfus müdürlüğüne bildirilir.

Ölüm olayları nüfus müdürlüğüne bildirilirken ölen kişinin nüfus cüzdanı/kimlik kartı aslı da nüfus müdürlüğüne gönderilir. Ölen kişinin nüfus cüzdanı/kimlik kartının bulunamaması durumunda ölen kişinin yakınlarından ölen kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı beyanı istenir.

Ölüm tutanaklarına varsa kimlik kartı, nüfus cüzdanı da eklenir. Nüfus cüzdanı yoksa bu husus tutanağın ilgili alanında belirtilir.

Ölüm olayının meydana geldiği yer, yer bilinmiyorsa cesedin bulunduğu yer, ilçe nüfus müdürlüğüne bildirilmek zorundadır.

Ölümü belirten resmi belge olarak; sağlık kuruluşları veya özel hastanelerce düzenlenen kayıtlara dayanılarak kamu kuruluşlarınca verilmiş yazı veya raporlar, trafik kazalarıyla ilgili raporlar, mahkeme kayıtları, mahkeme kararları veya benzeri belgeler kabul edilir.

Yurt dışında bulundukları sırada ölen Türk vatandaşlarının ölüm olayı, ilgili yerel makamlardan alınan belgenin Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğine verilmesi suretiyle bildirilir.

Yurt dışında Türk vatandaşının ölümü her hangi bir nedenle Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine bildirilemediği takdirde; yabancı resmi makamlardan alınan resmi belgenin Türkçe’ye çevrilip usulüne göre onaylanmasından sonra müracaat edilen ilçe nüfus müdürlüğünce ölüm tutanağı düzenlenir.

Düzenlenen tutanağın ardından kimlik kartı imha edilmek üzere genel müdürlüğe gönderilir.

(Visited 14 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir