Uluslararası Doğum Kayıt Örneği (Formül A) Nereden Alınır?

Uluslararası Doğum Kayıt Örneği (Formül A) Nereden Alınır?

Formül-A (DOĞUM BELGESİ): Yabancı makamlara verilmek üzere düzenlenen, doğum tescil bilgilerini gösterir, çok dilli belgedir. İlçe Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmektedir.

Nüfus kayıt örneği başvurusu ile ilgili esaslara 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer verilmektedir.

Nüfus kaydının sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler nüfus kayıt örneği için başvuru yapmaya yetkilidirler.

Uluslararası doğum kayıt örneği (Formül A) de nüfus kayıtlarındaki kişisel bilgiler esas alınarak düzenlenen bir belge olduğu için, bu belge için yapılacak başvurularda da nüfus kayıt örneği başvurusundaki esaslar geçerlidir.

GEREKLİ BELGELER

Nüfus Cüzdanı

Temsil yetkisini gösteren vekaletname veya vasi kararı (başkası adına başvuru yapılacaksa)

(Visited 23 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir