Türk Vatandaşlığı Başvuru Sorgulama

Türk Vatandaşlığı Başvuru Sorgulama Yap

Türk Vatandaşı olmak için müracaatta bulunan Yabancı uyruklu kişilerin başvuruları yetkili makamlarca incelenmektedir. Bu müracaat ile sonradan kazanılan vatandaşlık hakları sınıfına girmektedir.

Türk Vatandaşlığı Başvuru için aranan şartlar 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

  1. Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
  2. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak.
  3. Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye’de tamamlamak.
  4. Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.
  5. Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak.
  6. Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek.
  7. Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.
  8. Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.

şartları aranır.

Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ

Başvuruda İstenilen Belgeler ve Başvuru Makamı ve Usul İçin TIKLAYINIZ

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda, yukarıda sayılan şartlarla birlikte, taşıdıkları devlet vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

​T.C. Vatandaşlık Başvurunuz hangi aşamada öğrenmek için ​tıklayınız.​

(Visited 14 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir